0530 147 72 24
Ürünlerimiz

Dayanışma Koop Nedir?


Türkiye genelinde endüstriyel tarımın yaygınlaşması, sağlıklı gıda üretimini ve tüketimini imkansız hale getirmektedir. Üretimde verimliliği arttırmak için kullanılan kimyasal maddeler ve ürünün raf ömrünü uzatmaya yönelik yöntemler güvensiz ve sağlıksız gıdaların açığa çıkmasına neden olmaktadır. 

Kapitalist ekonomi içerisinde, üreticinin şirketler tarafından sömürüldüğü, tüketicinin ise tükettiği gıdanın nerede, kim tarafından, nasıl üretildiğini bilmediği günümüzde;  S.S DAYANIŞMA GIDA TÜKETİM KOOPERATİFİ, üretici ve tüketici arasındaki aracıları ortadan kaldırmayı hedefler. Üretici ve tüketici arasında doğrudan bir bağ kurarak,  kurulan bağı dayanışmayla güçlendirir.

Üreticinin emeğinin karşılığını almasını, tüketicinin ise güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlar. DAYANIŞMA Kooperatifleri, üretimde ve tüketimde alternatif bir ekonomik modeli hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.